láska nejvyšším darem
všechno má svůj čas
5 th elementláska nejvyšším darem (the bible: 1.kor: 13)

1) Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2) Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3) A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4) Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5) Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6) Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
7) Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8) Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9) Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10) až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11) Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12) Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13) A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.


nahoru

čas (the bible: kaz: 3,1-8)

1) Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2) Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3) je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4) je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5) je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6) Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7) je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8) je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.


nahoru

the fifth element

INT. APARTMENT
... wakes up a man trying to escape from a nightmare. KORBEN DALLAS rubs his head. Thirty five years old, short hair, powerfully built, unquestionable charm, good looking in spite of the scars here and there. The alarm clock is still ringing, it shows the date as March 18, 2359. It in two in the morning. Ha grabs a cigarette, and stops to look for a light. He shuts oft the alarm. He hears a cat mewing in the hall. But it still rings. Korben takes a moment and then realizes it in the phone that is ringing.

KORBEN
(to the cat)
I'm coming.

He grabs the phone and crosses his tiny apartment (27 feet long by 6 feet wide) heading for the door, patting himself for a light. Behind him, the bed makes itself automatically.

KORBEN
(on the phone)
Yeah?

FINGER (V.O.)
Hey bud! Finger here.

He opens the door for the cat and starts to rummage through a drawer for a match. Out come a handful of war decorations, a hero's collection.

KORBEN
(to the cat)
Hi sweetie!

...A Medal of Honor Certificate to Major Dallas

FINGER (V.O.)
I love you too Major, but you haven't called me that since basic training.

KORBEN
I was talking to the cat.

FINGER (V.O.)
Oh, yeah, I forgot.You still prefer your cat to the real thing.

...A picture of Korben and his ex-wife on their wedding day.

KORBEN
At least, the cat comes back.

FINGER (V.O.)
(ironical)
You still pining for that two timing bitch. Forget her. There are a million women out there.

KORBEN
I don't want a million - I just want one. A perfect one.

FINGER (V.O.)
Don't exist bud.

...A picture of Korben and Finger in uniform next to a space fighter.

KORBEN
I just found a picture of you.

FINGER (V.O.)
How do I look?

KORBEN
Like shit.

Korben finds a box of matches with three matches. He strikes one. It does not light. Korben opens the fridge, bare, except for an empty can of GEMINI croquettes. On the packet is an ad: WIN A DREAM TRIP FOR 2 TO FHLOSTON PARADISE.

FINGER (V.O.)
Must be an old picture.. Listen, you gotta bring me your hack for the 6 month overhaul. A.S.A.P.

Korben heats up some brackish water.

KORBEN
(sighs)
I don't need one.

FINGER (V.O.)
You forgetting who sat next to you for a thousand missions. I know how you drive.

KORBEN
Finger! I'm driving a cab now, not a space fighter!!

FINGER (V.O.)
How many points you got left on your license?

KORBEN
(lying)
Uh... at least fifty.

FINGER (V.O.)
In your dreams! See you tonight!

Finger has hang up. Korben sighs and does the same. He gets the heated brackish water and sits down. The cat pounces on the table and meows for its food. Korben pours half the coffee in the cat's cup. The cat meows. Korben taps his cup to the cat's saucer.

KORBEN
Cheers!


nahoru