Jarmila Glazarová: ADVENT

Hl. postavy:
  • Františka Plesníková - svobodná matka, sňatek kvůli rodině pro dítě
  • sedlák Podešva - vdovec, hrubý a bezcitný
  • Metod - syn Františky
  • Doba: beskydská samota během jedné noci dále s retrospektivním dějem

    Děj: Františka Plesníková se po smrti svého milého, se kterým čekala dítě, vdá za sedláka Podešvu, protože chce Metůdkovi zajistit rodinu. Je ochotna pro rodinu obětovat cokoli, v podstatě nemá sedláka ráda, ale odejít od něj nemůže, on se pro ni vždycky vrátí a znovu ji přemluví. K Metůdkovi je zlý a hrubý, Františka se ho snaží vychovávat velmi přísně, ale spravedlivě, chce, aby z něj vyrostl dobrý člověk. Žijí sami na zapadlém statku, spolu s nimi je tam ještě Podešvova služka Rozína, která doposud byla jedinou ženou na statku a měla gazdu jen pro sebe. Nadále zůstává jeho milenkou, Františku nemá ráda a snaží se jí jen škodit. V noci, kdy se celý děj odehrává, hledá Františka Metoda, který se schoval, protože už dále nechtěl být s Podešvou a Rozínou, byli na něj zlí. Františka je zoufalá. Přistihne gazdu v noci na seníku s Rozínou, odhozená lampa způsobila požár a Podešva i s Rozínou v seníku uhoří. Nakonec se s Metodem šťastně setká, tato událost je zasazena do konce adventu - doby čekání na příchod Krista, kdy se jako znamení objevuje hvězda nad Betlémem - naděje v lepší zítřky, naděje na lepší život spolu se synem.

    Hl. myšlenka: Jde o vykreslení postavy ženy - matky, její psychiky. Františka byla původně všemi opovrhována za to, že čekala dítě s mužem ještě před svatbou, navíc když on těsně před tím zemřel a ona zůstala svobodnou matkou. Jako matka je pak schopna pro dítě udělat cokoli. Nejdříve se (přestože muže nemiluje) vdá jen proto, aby dítěti zajistila řádnou výchovu v rodině, poté přebírá výchovnou roli sama, protože otec dítě nevychovává, pouze je na něj zlý a nemá ho rád. Tím spočívá na ženiných bedrech ještě větší tíha, musí se totiž ještě starat o hospodářství a samozřejmě o svého muže. Je nucena snášet jeho avantýry s milenkou, která ji nesnáší, nakonec vše v zoufalství ukončí tak, jak by vlastně ani nechtěla. Jedná se v podstatě o náhodu, která vše řeší. V tomto okamžiku svitá kousek naděje, zdá se, že vše by mohlo být lepší. Ukazuje se zde, jak dokáže být žena silná, pokud jde o dítě, většina příběhu se točí kolem Františčina vztahu k Metůdkovi. Působivost ději dodává také líčení drsné přírody v horách, použití nářečních výrazů.    Nahoru