Jan Drda: Němá Barikáda

Postavy:
  • obyčejní lidé, většinou účastníci války, dobří x zlí


  • Doba: 2. světová válka, atentát na Heydricha, Květnové povstání

    Obsah: Kniha je souborem jedenácti povídek z válečného období, které ukazují odvahu obyčejných lidí podílet se na protifašistickém odboji, byť třeba „nepatrnými“ činy.


    Hl. myšlenka: Opět se autor snaží věrně vykreslit válečnou atmosféru, poukazuje na nesmyslnost a krutost války. Především staví do popředí zdánlivě nicotné činy obyčejných lidí, které však významně přispěly k ochraně národa a pomohly v boji proti nacismu. Je třeba projevit statečnost, člověk by se neměl bát položit za vlast i vlastní život, takovéto lidi tato kniha oslavuje. Každý by si měl uvědomit, co všechno museli lidé za války prožívat a jak mnohdy přispěli z posledních svých možností. Možná bez nich by to všechno nedopadlo tak, jak nakonec dopadlo…    Nahoru