Karel Čapek: MATKA

Hl. postavy:
 • matka Dolores - milující matka, která postupně ztrácí všechny syny, statečná
 • synové
 • Doba: španělská občanská válka

  Děj: Vdova Dolores žije se svými čtyřmi syny, Ondra již zemřel. Dvojčata Kornel a Petr se stále hádají kvůli svým idejím, každý z nich stojí na jiné straně. Toni to už nemůže snést. Nakonec je matka z pokoje po otci vyhání a začíná rozmlouvat s mrtvými - s otcem a Ondřejem. Vyčítá jim, že ji opustili, a povídají si o ostatních. Vejde Jiří a pozdraví. Matka je udivena, že i on vidí oba mrtvé, neuvědomuje si totiž, že Jiří už také není mezi živými. Pokoušel se o výškový rekord při letu letadlem a selhal mu motor. Otec ho chválí, že rekordu dosáhl, matka se nemůže vzpamatovat. Takto jí postupně umírají i synové Kornel a Petr, každý na jiné straně barikád občanské války. Toni na matku naléhá, chce jít také bojovat, bránit vlast, ale ona nechce ztratit i jeho, nechce jej pustit. Hlas v amplionu - žena mluvící o potřebě ochrany vlasti, o potřebě mladých. Matka jí vyčítá, jak to může říkat, když nezná její situaci, když neví, jaké to je, když jí umírají všichni synové. V průběhu relace se hlasatelka dozvídá, že se potopila cvičná loď, na níž sloužil i její syn. Je statečná, to přivádí matku k poznání, že její synové jsou doopravdy pro vlast nezbytní a sama posílá Toniho. Závěrečný okamžik - matka strhává se zdi pušku, podává ji rozhodně Tonimu a říká: „Jdi!“, Toni odchází chránit ohrožené lidstvo.

  Hl. myšlenka: Autor se snaží poukázat sice na nesmyslnost války, která pouze lidi rozkmotřuje a bere jim životy, ale na druhé straně také ukazuje, jak je obrana vlasti a národa důležitá a potřebná. Nelze se k tomu stavět způsobem „ať tam jdou jiní, mně už válka vzala dost“, tím nikoho člověk nezachrání. Pro dobro věci, pro mír ve světě, je třeba obětovat všechno, co člověk má, i to nejcennější. V tomto díle Karel Čapek vyjádřil jakousi výzvu k boji proti fašismu a proti válce a krutosti vůbec. Evropě hrozil opětovný pád, on si toho byl vědom a snažil se lidi varovat. Každý člověk to samozřejmě vnímá jinak, jiný je postoj např. otce, který syny chválí za jejich výsledky v boji, matka naopak vyčítá, snaží se chránit aspoň toho posledního. Příklad Jiřího a Ondry - proti zlu a vůbec není potřeba bojovat pouze zbraněmi, je třeba být užitečný národu, lidstvu i jinak.

  Můj názor: Myslím, že Čapek dokonale vystihl tehdejší situaci a je až obdivuhodné, s jakou jistotou dokázal v podstatě předpovědět to, co se mělo zanedlouho stát a dokázal lidi varovat. I když myslím, že v té době tomu někteří příliš pozornost nevěnovali, určitě je význam tohoto díla nezanedbatelný. Dle mého názoru je totiž aktuální stále, i v dnešních poměrech. Snaží se totiž bojovat proti zlu a násilí, ale také vyburcovat lidi k nějaké činnosti.  Nahoru